English below

Beste deelnemers aan Zweit veur Leid,

Morgen is het zover. De 26 ste editie van Zweit veur Leid gaat van start.

Net als velen van jullie hebben ook wij de berichten over het weer van zondag gevolgd.

Wij hebben verschillende informatiebronnen geraadpleegd.

Onze conclusie is dat we morgen conform het programma van start gaan.

Uiteraard houden we de ontwikkeling nauwlettend in de gaten.

Aangezien nu code geel is voorspeld zien we gezien de route met name in de binnenstad geen omstandigheden die de loop belemmeren.

Let wel, van start tot finish hebben wij overal verkeersbegeleiders en signaleurs die met ons bestuur primair zorgen voor een veilige situatie.

Zoals altijd blijf je verantwoordelijk voor jouw eigen veiligheid maar let vooral ook op de dag zelf op mogelijke aanwijzingen van onze organisatie. We doen dit samen met onze veiligheidspartners  zijnde, Sportdokters, handhaving Gemeente Maastricht en beveiligingsbedrijf Polygarde.

Mocht er voor de start onverhoopt een wijziging van het bovenstaande aan de orde zijn communiceren wij via onze website en Facebook event: https://business.facebook.com/events/674598399713503/

We verheugen ons op een sportieve en gezellige dag.

Dear participants of Zweit veur Leid 2020,

We are looking forward to tomorrow: the 26th edition of Zweit veur Leid.

Like many of you, we have also followed the news about the weather.

We have consulted various sources of information and advice about this.

We will start tomorrow in accordance with the program.

Of course, we keep a close eye on the developments.

Since “code yellow” has now been predicted, we don’t see circumstances, that will obstruct the course, especially in the city center, given the route we will run this year

Please note that from start to finish we have traffic supervisors and signalers everywhere, who, together with our board, primarily ensure a safe situation.

As always, you remain responsible for your own safety. Please also pay special attention to possible instructions from our organization on the day itself. We do this together with our safety partners; Sports doctors, enforcement of the Municipality of Maastricht and security company Polygarde.

If there will be changes to the program due to this, we will communicate via our website and Facebook event: https://business.facebook.com/events/674598399713503/

We are looking forward to a great edition of Zweit veur leid!