Partners

Trajekt

Welzijnsorganisatie Trajekt Maastricht/Heuvelland verbindt met ruim 900 vrijwilligers, ondersteund door 145 beroepskrachten mensen in buurt en wijk. Trajekt werkt samen met gezondheids- en jeugdzorg, onderwijs, gemeentelijke diensten, justitie, sport, buurtplatforms en bedrijfsleven.

LIONS Maastricht

Lions_Clubs_International_logo.svg

De Lionsclub Maastricht is opgericht 15 April 1970. Charter night was 20 November 1970. Nl 108C0 / USA 021451. Daarmee is deze Lionsclub de eerste en oudste Lionsclub van Maastricht. Het maakt deel uit van Lions International. Onze organisatie is aanwezig in de meeste landen van de wereld en heeft meer dan 1.350.000 leden verspreid over meer dan 46.000 clubs. Het motto van de Lions is “We Serve”. Hiermee trachten de Lions oa. wederzijds begrip en verdraagzaamheid tussen volkeren te bevoderen en algemeen welzijn te dienen.