Trajekt: De Heeg & Weerbus Zuid Oost

De Heeg & Weerbus gaat een aantal belangrijke functies krijgen in een wijk waar veel mensen het moeilijk hebben en vaak in een isolement zitten. De Heeg & Weerbus gaat in eerste instantie spullen vervoeren van en naar de weggeefwinkel. Daarnaast gaat de Heeg & Weerbus ouderen ondersteunen bij het opruimen en afvoeren van rommel en verhuizen (wordt veelvuldig gevraagd via het Sociaal team). Maar er zijn nog veel meer functies, zo kan de bus ingezet worden bij klusjes bij mensen thuis, als boodschappenbus voor senioren zonder vervoersvoorziening en/of als bezorger voor de voedselbank. Een prachtig en heel concreet doel, dat absoluut ene positieve bijdrage gaat leveren aan de wijk De Heeg en kansarme mensen gaat helpen bij allerhande zaken.

Lions Maastricht: open keuken ‘Credo Ontmoet’

Met de opbrengst van Zweit veur Leid 2020 wil Lions Maastricht een steentje bijdragen aan Credo Ontmoet en dan met name wat betreft de inrichting van een open keuken en/of de chill plek in het huis. Credo Ontmoet is een plek waar jongeren, die al dan niet verblijven in het Credo Huis, elkaar kunnen ontmoeten, een plek waar ze zich veilig voelen en een plek waar ze geholpen worden (en elkaar helpen) om verder te komen in het leven en een plekje te vinden in de maatschappij.