Goede Doelen

Trajekt: Quiet Community Maastricht

Armoede is een tekort aan geld én een tekort aan meedoen, een destructieve combinatie. Quiet Community is een initiatief dat in Tilburg is ontwikkeld vanuit het Quiet500 initiatief (“de glossy die schuurt”) Het is een deelnetwerk waarin producten, diensten, verwennerij en talenten worden gedeeld op basis van ‘Halen, Brengen én Delen!”.  Quiet Community is winnaar van de European Social Innovation Award (ESIW) 2016 en winnaar van de gouden Dutch Interactive Award 2016 in de categorie ‘Communities”.

Welzijnsorganisatie Trajekt introduceert in 2017 de Quiet Community ook in Maastricht. Hiertoe is de stichting Quiet Community Maastricht opgericht, als onderdeel van het samenwerkingsverband Stichting Quiet 500 Nederland. Er wordt nadrukkelijk samengewerkt met bestaande initiatieven in Maastricht en met alle relevante partijen (gemeente, welzijn, bedrijfsleven, lokale organisaties, fondsen, etc.). Quiet Community Maastricht kan met haar platform de onderlinge samenwerking en slagkracht versterken en ook in Maastricht “lawaai maken voor stille armoede”.

Het principe is dat Quiet Members (mensen die leven in een armoede situatie) op basis van hun behoeften of interesses een dienst, een product of een verwennerij krijgen aangeboden, zonder een gevraagde of verplichte tegenprestatie. Dit leidt ertoe dat members uit de vicieuze armoedecirkel (niet deelnemen aan maatschappij, slechts basisbehoeften vervullen, schaamte, geen zelfvertrouwen) stappen. Zij gaan zich hierdoor actief inzetten voor en in de Quiet Community, middels wekelijkse inloop, activiteiten én inbreng van eigen kwaliteiten. Dit wordt Quiet Live genoemd.

De ervaring leert dat deelname de members ook sterkt om zélf iets bij te dragen. Zij (her)vinden hun waarde in de Quiet Community, komen uit het isolement, kunnen met lotgenoten sparren en brengen uiteindelijk hun eigen verborgen en vergeten kwaliteiten in. Empowerment staat hierbij centraal. Mensen in armoede zijn niet zielig, ook zij beschikken over eigenschappen waarmee ze anderen kunnen helpen. Iedereen kan van waarde zijn.

 

Quiet is gericht op 3 hoofddoelen:

 

  1. Verzachting: Zoveel mogelijk arme gezinnen actief onderdeel laten zijn van de Quiet Community. Hiermee krijgen ze toegang tot producten en diensten die het leven iets aangenamer voor ze maakt.
  2. Bewustwording: Via Quiet Community zoveel mogelijk mensen in Nederland bewust laten worden van wat armoede in Nederland is, dat dit heel veel mensen raakt (meer dan 1,25 miljoen) én dat de negatieve stigmatisering afneemt.
  3. Empowerment: Het lidmaatschap versterkt het gevoel van deel uitmaken van de Quiet Community. Weer kunnen meedoen in de maatschappij, zich gezien en gewaardeerd voelen en daardoor een positiever zelfbeeld krijgen, leidt tot opnieuw invloed willen hebben op de eigen situatie én het zelfstandig vinden van de uitweg naar een betere toekomst voor zichzelf en hun (directe) omgeving. Dit wordt Quiet Live genoemd.

 

Kijk voor meer informatie over de Quiet op http://jaaroverzicht.quiet.nl, het interactieve jaaroverzicht van de Quiet Community Tilburg. Kijk voor Maastricht op de website:  www.quiet.nl/maastricht of op facebook: www.facebook.com/QuietMaastricht

LIONS Maastricht: Jongeren broodnodige kansen geven

Deze editie van Zweit Veur Leid gaat de Lionsclub Maastricht zich inzetten voor de sociale bakkerij van Stichting LEFteam.

Stichting LEFteam heeft als doel – in samenwerking met scholen en organisaties – jongeren een daginvulling te bieden en hen te motiveren tot hun volgende stap in de samenleving. LEFteam staat voor nieuwe kansen voor jongeren in de leeftijd van 14 t/m 27 jaar. Jongeren die buiten de kaders van opleidingen of reguliere hulpverlening (dreigen te) vallen, krijgen een helpende hand in de vorm van een individueel LEFtraject, waarin ze hun talenten kunnen (her)ontdekken en een nieuwe weg kunnen inslaan. Stichting LEFteam is een burgerinitiatief en staat midden in de samenleving. Jongeren kunnen gebruik maken van de geboden faciliteiten voor de ontwikkeling van hun vaardigheden in de richtingen event- en projectmanagement, bakkerij en horeca én ict en promotie. Primair draagt dit project bij aan het zelf ontdekken en gebruiken van talenten, waardoor er weer nieuwe kansen voor hen ontstaan.

Voor de doeners onder deze jongeren wil de Stichting LEFteam een sociale bakkerij oprichten, waar de LEFjongeren gelegenheid krijgen om heerlijk biologisch zuurdesembrood en dito gebak te bakken. Voor dit doel wil de Lionsclub Maastricht de aanschaf mogelijk maken van een professionele broodoven en een cargo-bike, waarmee het brood gedistribueerd kan worden.

Met Zweit veur Leid wil Lionsclub Maastricht een vliegende start mogelijk maken voor de sociale bakkerij van LEFteam, waarmee jonge mensen nieuwe kansen krijgen!

Kijk voor meer informatie over het LEFteam op www.lefteam.nl of like de Facebook pagina: www.facebook.com/stichtinglefteam

Maasveld: Droom van Danielle

Daniëlle was een jonge vrouw met ernstige lichamelijke en verstandelijke beperkingen en epilepsie. Bewegen kon zij alleen in het zwembad van Maasveld. Voor haar en 200 andere bewoners van Maasveld is dit zwembad heel belangrijk. Al een aantal jaren wordt er bij Maasveld gebouwd. Er zijn inmiddels mooie nieuwe woningen gerealiseerd en naar verwachting wordt het centrumgebouw in 2017-2018 opgeleverd. Met de komst van het nieuwe centrumgebouw verdwijnt echter het huidige, grote zwembad van Maasveld. Daarvoor in de plaats komt een klein therapiebad. Dat heeft grote gevolgen voor de bewoners, die het grote zwembad zo hard nodig hebben voor hun noodzakelijke beweging.

Een groter bad, om ook in de toekomst bij Maasveld te kunnen blijven zwemmen… dat was de droom van Daniëlle én van alle bewoners die nu wekelijks het zwembad van Maasveld gebruiken. Het realiseren van deze droom is door de Vrienden van Maasveld en Maasveld als goed doel geadopteerd onder de naam: ‘De Droom van Daniëlle’. Meer weten? Kijk op www.maasveld.org/droom