Goede Doelen

Trajekt: Kamers met Kansen

Kamers met kansen helpt jongeren op weg naar een solide toekomst. Omdat alle jongeren hebben recht op een thuis en alle jongeren recht hebben op een zelfstandig bestaan.

 

Kamers met Kansen biedt jongeren met problemen thuis, op school en/of het werk een (nieuwe) kans. In een positieve omgeving en met individuele coaching zijn deze jongeren binnen anderhalf jaar klaar om zelfstandig verder aan hun toekomst te bouwen. Kamers met kansen is een samenwerking van Trajekt, Xonar, Servatius en de Gemeente Maastricht.

 

Wat doet Kamers met Kansen:

  • Stabilisering: jongeren uit hun vaak negatieve omgeving halen, hun schulden helpen saneren en een dagritme aanleren;
  • Participatie: het eigen verantwoordelijkheidsbesef versterken door mee te doen op de arbeidsmarkt, een vak te leren, vrijwilligerswerk te doen en contacten in de buurt;
  • Ontwikkeling: het scheppen van voorwaarden die het opgroeien tot zelfstandige burgers ondersteunen en hen in staat stellen zonder hulp zelfstandig te wonen.

De opbrengsten van Zweit veur Leid worden besteed aan de realisatie van 2 extra studio’s. Daarnaast worden de woonkamer, de ontmoetingsplek voor de jongeren, en de bestaande kamers opgeknapt. Tot slot is er dringend behoefte aan een nieuwe keuken, met apparatuur, die afhankelijk van de hoogte van de opbrengt nog gerealiseerd kan worden.

LIONS Maastricht: Hartelstein

De woon- en werkgemeenschap Hartelstein is een stichting waar dak- en thuislozen worden opgevangen. De Stichting zet zich in voor mensen die vanuit dak- en thuisloosheid en de bijbehorende, psychosociale problematiek, de moed en de ambitie hebben, zelf alles in het werk te stellen terug te keren in de maatschappij. De bewoners krijgen een eigen gemeubileerde kamer met gedeelde sanitaire voorzieningen en zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden van het woongedeelte. Alle maaltijden worden door de bewoners zelf bereid in de centrale keuken. Hier wordt ook gezamenlijk gegeten.

De Stichting beschikt over 15 kamers voor de opvang van 15 bewoners waarvan leeftijd over het algemeen ligt tussen de 30 en de 60 jaar. Gelet op de toenemende behoefte voor opvang van dak- en thuislozen wil de Stichting het aantal kamers graag uitbreiden naar 20 stuks. De exploitatie van de woongemeenschap wordt grotendeels betaald uit de verkoop van kringloopgoederen en de exploitatie van een kleine horecavoorziening. De kringloopwinkel en de horeca zijn beide gevestigd in de boerderij. De bewoners werken mee bij het opknappen en verkoop van kringloopgoederen en bij de exploitatie van de horeca.

Met de opbrengsten van Zweit veur Leid heeft de Stichting de mogelijkheid om:

  • De kamers, die al 25 jaar in dezelfde sobere staat zijn, op te knappen.
  • Nieuwe (tweedehandse) keukenapparatuur aan te schaffen voor het professionaliseren van de horecavoorziening en de vergaderruimte zodat de totale exploitatie beter bekostigd kan worden.